Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Stayhot (Stayhot AB, org nr: 556909-6737 ), nedan Stayhot, hanterar dina personuppgifter. Stayhot är dataskyddsansvarig för behandling av dina personuppgifter.


Följande lagras

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post

Geografisk information

IP-adress, loggar, enhetsinformation

Sökbeteende

Orderhistorik


Utlämnande till tredje part

Stayhot lämnar inte ut personliga uppgifter till tredjepart annat än vad som krävs för att fullgöra de ändamål uppgifterna samlades in för. Undantag endast om det krävs enligt lagstiftning, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökning eller för att upprätthålla eller skydda Stayhots kontraktsrättigheter.


Säkerhet

Uppgifterna skyddas i enlighet med etablerade säkerhetsmekanismer. Endast personal som har behov att tillgå personligt identifierbar information för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till detta.


Rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan begära ut ett registerutdrag samt rättelse av personuppgifter. Du har under vissa omständigheter rätt att begära att dina personuppgifter raderas.


Du har rätt att göra invändningar och på begäran upphör vi med t.ex. direktmarknadsföring.


Datainspektionen är ansvarig för övervakning av hur lagstiftningen tillämpas. Anser du att ett företag hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du inlämna klagomål till Datainspektionen.


Cookies

När du besöker vår sajt lagras cookies, en textfil, på din dator, från oss och från tredjepartsleverantörer. Dessa används för nödvändiga funktioner som vår kassafunktion och för bl.a. statisik och personalisering. Cookies kan blockeras i vår cookiebar och genom din webbläsare.


Personuppgifter

Vi använder flera leverantören som underbiträden till personuppgifter som vi hanterar och i vissa fall lagras information utanför EES. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör.


Carismar, IT-struktur

Klarna, Betalningsleverantör

Unifaun, DHL, Frakthantering

Google, Analysverktyg

Mailchimp, Utskick via e-post till prenumeranter

Fortnox, Redovisning och bokföring


Ändring av integritetspolicy Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.


Kontakt

Stayhot AB (556909-6737) Knistavägen 1B 191 62 Sollentuna